Pro stánkaře

Pro rezervaci místa pro stánkový prodej je třeba kontaktovat paní Ivanu Loučkovou ; +420 482 363 816 , louckova@chrastava.cz


Přihlášky je možné podávat od 2 .1. 2024


INFORMACE K PŘÍJEZDU A UMÍSTĚNÍ

  • Nájezd stánkařů na Chrastavské slavnosti je možný v pátek 31. května od 10 do 16 hodin, v sobotu 1. června a neděli 2. června od 6 do 9 hodin. V tu dobu budou v Informačním centru pořadatelé, kteří vás zaregistrují.
  • Rezervace platí do sobotní 9. hodiny, po ní padají a místa jsou prodávána dalším zájemcům!!!
  • Na základě vyplněné přihlášky Vám bude přiděleno místo a zaslány pokyny k platbě na uvedený e-mail. K rezervaci místa dojde až po obdržení platby. Rezervaci s vrácením platby je možné zrušit nejpozději do 12. května 2024. Po tomto termínu nebude záloha vrácena. V případě, že nebude částka uhrazena do data splatnosti, Vaše rezervace propadá a, v případě zájmu o místo, je nutné se znovu přihlásit.
  • Kapacita stánků je omezena. O konečném umístění rozhoduje vždy pořadatel.

Ceník a přihláška ke stažení

Přihlášku lze podat e-mailem nebo na adresu náměstí 1. máje 1  (radnice)